HOME

De komende maanden zal kunstenaar Edwin Stolk actief zijn bij Kik. Hij heeft de HVN benaderd met vragen over de historie en voor beeldmateriaal. Voor meer verhalen probeert hij in contact te komen met oud-werknemers. Hij legt zelf in een uit wat zijn plannen zijn.
Er zijn weer nieuwe foto's geplaatst op de beeldbank, met heel veel informatie erbij.
nieuws

de Diekpraot van september is verschenen.
U kunt alweer kopij inleveren voor het volgende nummer, dat in december zal verschijnen.
Graag per mail inleveren op info@historischeverenigingnijeveen.nl
Onlangs is er weer een oude gevelsteen opgeknapt door de werkgroep grafstenen, met professionele hulp van Roel Oosterveen.
Deze is opgesteld in de hal van De Schalle, niet te missen bij binnenkomst.
Er staan nu 2570 foto's op de Beeldbank.
<direct naar de beeldbank>
De website is voor het laatst bijgewerkt op 16 oktober 2014


196765 bezoekers (386986 hits) sinds 10-4-2006