HOME

Na het uitkomen van Diekpraot nummer 1 van 2016 is er ook weer een oud nummer geplaatst op de pagina Diekpraot.
Komt dat zien! 
Al 3303 
foto's op de Beeldbank.
<direct naar de beeldbank>

Op woensdag 13 april heeft onze jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden.
Belangrijk onderwerp op die vergadering was het aftreden van Jan Venema als bestuurslid en het kiezen van een nieuw bestuurslid.
Als nieuw lid voor het bestuur is voorgesteld en verkozen de heer H.J. van Dijk, die de verkiezing heeft aangenomen.
De volledige samenstelling van het bestuur is te lezen op de pagina Bestuur.

Belangrijk:
Nu Diekpraot 21-1 (maart 2016) bij de lezers is bezorgd, is de redactie al weer bezig met het volgende nummer, dat in juni 2016 moet verschijnen.
Als u ook iets wilt bijdragen voor dat nummer, dan kan dat tot omstreeks 12 mei. We zien uw bijdrage graag tegemoet.

De website is voor het laatst bijgewerkt op
  15 april 2016