HOME

Waardering voor initiatief maken Dorpsfilm
Het initiatief voor het maken van een derde dorpsfilm, na die van 1951 en 1965, over Nijeveen in 2016, is door de gemeente Meppel, samen met de Provinciale Staten, beoordeeld op de waarde voor het dorp.
Het resultaat daarvan is dat de Historische Vereniging Nijeveen in aanmerking komt voor een bijdrage van € 30.000 waarvan de helft uit het Aanjaagfonds en de andere helft uit de Provinciale regeling Dorpsinitiatieven. Lees voor de details het artikel in de Meppeler Courant.
Komt dat zien! 
 3688
foto's op de Beeldbank.
<direct naar de beeldbank>

Dorpshuis de Schalle bestaat in november 50 jaar. Tijdens de jubileum festiviteiten wil de Historische Vereniging Nijeveen een presentatie verzorgen van de gebeurtenissen die in die 50 jaar hebben plaatsgevonden in en rond De Schalle.
Hiervoor doen we een oproep aan iedereen die foto's en eventueel filmpjes heeft van activiteiten in het dorpshuis. Bijvoorbeeld van uitvoeringen van verenigingen, van vergaderingen, van familiefeesten en noem maar op.

U kunt uw materiaal inleveren in ons kantoor in De Schalle of bij een van de bestuursleden van de HVN of bij het bestuur van de Schalle.

Op 20 juni stonden we weer op de braderie in Nijeveen.
Het verslag en de antwoorden op de quizvragen kunt u hier lezen.De website is voor het laatst bijgewerkt op
  29 juni 2017