HOME

Na het uitkomen van Diekpraot nummer 1 van 2016 is er ook weer een oud nummer geplaatst op de pagina Diekpraot.
Komt dat zien! 
Al 3343 
foto's op de Beeldbank.
<direct naar de beeldbank>

Tijdens de zomermaanden ligt veel werk van de vrijwilligers stil, dus de beeldbank zal mondjesmaat worden aangevuld.
De redactie van Diekpraot gaat natuurlijk wel door, want in september moet nummer 3 al weer uitkomen. Hebt u een bijdrage?
Graag inleveren voor 12 augustus.

Belangrijk:
Diekpraot 21-2 (juni 2016) zal rond 16 juni bij de lezers worden bezorgd.

De website is voor het laatst bijgewerkt op
  30 mei 2016