Archief


De vereniging stelt zich onder meer ten doel om informatie over de historie van (de voormalige gemeente) Nijeveen te verzamelen, te ordenen en openbaar te maken. Het gaat hierbij om informatie in woord en beeld.

 

Beeld in de vorm van foto's en films.

 

In ons archief hebben we bijna tweeduizend foto's verzameld. De originelen zijn opgeslagen in fotoalbums en de foto's zijn voorzien van alle bekende namen en verdere informatie. Deze fotoalbums zijn vrijelijk in te zien voor belangstellenden, tijdens de openingsuren van ons kantoor. De albums zijn ingedeeld volgens een systeem, dat ons werd aangereikt door onze laatste burgemeester, Henk van der Woude.

 

De foto's met bijbehorende informatie zijn ook digitaal opgeslagen. Daardoor is de beschikbare informatie snel te doorzoeken. De redacteuren van Diekpraot maken hiervan gebruik om informatie te verzamelen voor het schrijven van artikelen voor het verenigingsblad.

(Onder de keuze Diekpraot in het hoofdmenu vindt u de oudste nummers van Diekpraot in z'n geheel.)


Sinds eind 2012 worden de aangeboden foto's direct gescand en opgeslagen. Ze worden vervolgens door de vrijwilligers voorzien van de nodige informatie en pas als dit is goedgekeurd wordt een foto vrijgegeven voor het internet.

  -Voor foto's is een Beeldbank ingericht.

  -Voor documenten is een Documentenbank ingericht.

  -Voor Voorwerpen is een Voorwerpenbank ingericht.

 

Woord in de vorm van boeken.

De vereniging beschikt over een behoorlijk boekenarchief. Dit zijn bijvoorbeeld boeken die in de loop der jaren over Nijeveen en Kolderveen geschreven zijn. Het kan zijn dat sommige ervan ook bij u thuis op de boekenplank staan.(Index) Het zijn daarnaast notulenboeken van diverse organisaties en verenigingen en boeken met een ambtelijke oorsprong. En niet onbelangrijk: knipselalbums. Het zijn vooral deze boeken, die voor onze Diekpraot redactie van belang zijn als bron van informatie voor hun artikelen. Wilt u graag één van de bovengenoemde boeken inzien, dan kan dat ook weer tijdens de openingstijden van ons kantoor.

Powered by webXpress