15 jaar H.V.N

VIJFTIEN JAAR HISTORISCHE VERENIGING

 (Uit Diekpraot nr 1, 2010)

Dit jaar vieren wij ons vijftienjarig bestaan en daar zal de nodige aandacht aan worden besteed.

Wie kwam op het idee en hoe heeft dat gestalte gekregen. Wat heeft de vereniging zoal bereikt en waar hebben ze aandacht aan besteed. Wat waren de resultaten en hoe gaat dat in de toekomst verder. Allemaal onderwerpen die aan de orde zullen komen in dit jaar.

Maar niet alles tegelijk!

Dus in dit voorjaarsnummer eerst maar eens een terugblik op de oprichting van de vereniging en de periode daarvoor. (De conceptie en de partus om in medische termen te blijven)

Die medische termen gebruik ik omdat ik tegenwoordig elke vrijdag aan de buis gekluisterd zit om te kijken naar het optreden van twee van onze leden: Roelof Moes en Piet Speelman in

“De dorpsdokter”. U kijkt toch wel? Het is heel ontspannend. Als ik Geessien in haar directoire op de onderzoeksbank zie liggen of Hendrik in zijn kamizooltje, dan denk ik: niets menselijks is ons Nijeveners vreemd. Maar dit terzijde.

Onze vereniging werd opgericht op 3 oktober 1995. Zet die datum : 3 oktober maar in uw agenda, want het bestuur zal vast wel iets moois bedenken (alhoewel: 3 oktober valt dit jaar op zondag, maar goed, 2 oktober is ook leuk)

Aan die oprichting ging natuurlijk wel het een en ander vooraf.

Het geschiedde in het jaar 1992, toen Beatrix het bewind voerde over Nederland, dat er een idee uitging van Roelof Kooiker en Jan Meer om een historische vereniging op te richten.

Onder het genot van een pilsje zaten ze samen op de bank en vroegen zich af waarom zo´n vereniging niet bestond in Nijeveen en wél in de ons omringende gemeentes.

Die vraag liet zich niet zo snel beantwoorden en de enige manier was om de proef op de som te nemen en een vergadering uit te schrijven voor belangstellenden in de historie van Nijeveen. Van hun laatste zakcenten (ja, wij mannen worden kort gehouden) huurden zij een klein zaaltje in de Schalle en riepen de dorpsbewoners op om te verschijnen. De juiste datum weet ik niet meer, maar het moet november/december 1992 zijn geweest.

Acht uur…een zaaltje, 10 stoelen en een aantal formica tafeltjes en twee aanwezigen…de bedenkers.

Tien minuten later: drie belangstellenden. Henk Dol, Henk Ruinemans en Nol Eekhof. (de laatste twee zijn inmiddels overleden)

Wat gaan we doen met z’n vijven? In ieder geval geen vereniging oprichten, daarvoor is de belangstelling te gering. Elkaar een goed 1993 toewensend zijn we uit elkaar gegaan. “Je hoort nog van ons”.

Waar we wel iets van hoorden was van Henk van der Woude onze toenmalige burgemeester.

Op 14 januari 1993 werden Roelof en ik uitgenodigd voor een gesprek in het gemeentehuis. Er bleek een probleem te zijn. Hier en daar binnen het gemeentehuis lagen wat foto´s van historische waarde, maar er zat kop noch staart aan. Zouden we dat niet kunnen ordenen als we toch zo enthousiast waren?

Er wordt een nieuwe vergadering in de Schalle belegd op 28 januari 1993 (ditmaal betaald door de gemeente) en er wordt gesproken over het opzetten van een fotoarchief.  Op 22 maart 1993 een tweede vergadering. Daar werden knopen doorgehakt. Henk Dol en Henk Ruinemans willen ook graag meewerken. Nol Eekhof was inmiddels verhuisd. De lidnummers 1,2,3 en 4 waren dus genoteerd (al stelde dat toen niets voor) en we vatten het plan op éénmaal per week bij elkaar te komen.

De eerste avond in het gemeentehuis zal ik niet licht vergeten. In de raadszaal stortte Henk van der Woude een bak met foto´s uit op de tafel en….ja, wat dan? Uitzoeken, maar hoe? Op naam, op rubriek, op straat, op gebeurtenis? Joost mag het weten. We zijn een aantal avonden (éénmaal per week) aan het schiften geweest. Hééééél gezellig en met een kan dampende koffie van Janny van der Woude, die medelijden met ons had.

Al spoedig kwamen we op het slimme idee hier en daar eens navraag te doen bij andere historische verenigingen. Hoe rubriceer je zoiets en wat voor systeem kun je het beste volgen. Henk van der Woude had connecties met Dalfsen en van hen ontvingen wij een codelijst die foto´s indeelde in rubrieken. Tot voor kort gebruikten wij die codelijst, tot het digitale tijdperk ons inhaalde. Verder togen we naar de historische verenigingen van Staphorst en Ruinerwold om daar de kunst af te kijken. Dat legde ons geen windeieren en er begon na enkele maanden wat orde in de chaos te komen. Wat echter het belangrijkste was…we kregen er behoorlijk plezier in.

Trots op wat we al voor elkaar hadden gemaakt lieten we op de braderie in juni 1993 twee ordners vol met foto´s zien in een door ons gehuurde stand. Dat trok direct al veel belangstelling en resulteerde in de aanmelding van drie nieuwe leden: Jan van Gijssel, Henk Locht en Albertje Strijker-Moes. De nummers 5, 6 en 7 dus. Als nummer 8 meldde zich een maand later Jan Veld (nummer 8) en we begonnen het idee te krijgen dat Nijeveen belang ging stellen in zijn verleden. Een geweldige opsteker kregen we toen we bij de aanvang van het nieuwe seizoen op 1 september 1993 als nieuwe (meewerkende) leden konden verwelkomen: Derk de Boer, Klaas Lalkens, Jan de Roo en Gerrit Schutte. Dat waren er dus 12!

 In de winter van 93/94 werd er gestaag gewerkt aan het rubriceren van de foto´s en het zoeken naar de juiste namen of plaatsen. Het gaat dan net als met postzegels sparen. Je begint met een eenvoudig systeem, maar al gauw kom je tot de ontdekking dat je alles op een andere manier moet indelen vanwege het overzicht. We zijn wat aan het hannesen geweest in die beginperiode! Met vallen en opstaan werd het “fotoarchief” echter steeds interessanter en op de braderie van 1994 konden we vol trots ons gedane werk laten zien. Het aantal belangstellende nam zienderogen toe en zo langzamerhand begonnen we ons af te vragen of het geen tijd werd ons eerste idee, een historische vereniging, te realiseren.

Op 3 oktober 1995 deden we weer een poging en ditmaal konden we een goed gevulde zaal verwelkomen. Als ik mij goed herinner schreven we die avond zo´n 28 nieuwe leden in.

De Historische Vereniging Nijeveen was een feit en de doelstellingen werden bij notariële acte vastgelegd door notaris Dohle. Het betere werk kon beginnen, maar daarover in het volgende blad meer.

jan meer

Powered by webXpress