Algemeen

 

 

Ledenbestand

Het ledenbestand van onze vereniging bestaat momenteel  uit:

- 575 'gewone' leden

- 5 cadeauleden (aanmelding door gewone leden, op het kantoor van de vereniging zijn cadeaubonnen te koop, waarmee u iemand als cadeaulid kunt opgeven)

- 2 donateurleden

Leden die buiten Nijeveen wonen, ontvangen het verenigingsblad zonder extra kosten.

Activiteiten

- 1 keer per jaar in het voorjaar een algemene ledenvergadering met een huishoudelijk deel gevolgd door een bijzondere activiteit.

- 1 keer per jaar in het najaar een algemene bijeenkomst zonder huishoudelijk gedeelte, maar met een aantrekkelijk programma, waarin de vorderingen van de diverse werkgroepen naar voren worden gebracht.

- standplaats op de braderie tijdens het jaarlijkse volksfeest in Nijeveen.

- op verzoek worden diapresentaties verzorgd. Als u hiervoor belangstelling heeft voor uw vereniging of organisatie, dan kunt u contact opnemen met het bestuur voor meer informatie.

- diverse werkgroepen zijn bijna het hele jaar door bezig met hun specifieke werkzaamheden. Als u zin en tijd heeft voor deelname aan de activiteiten van een werkgroep, dan kunt u hierover ook contact opnemen met het bestuur. Zie ook bij Werkgroepen voor een korte introductie van de verschillende werkgroepen.

- 1x per jaar wordt er voor alle vrijwilligers die zich op de één of andere manier voor de vereniging inzetten, een vrijwilligersavond georganiseerd.


 

  

 


---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Powered by webXpress