AVG

AVG

Zoals alle mensen en organisaties in Nederland, heeft ook de Historische vereniging Nijeveen te maken met de wet op de Privacy, de AVG.

Gezien het doel en de daaruit voortvloeiende activiteiten van de vereniging ( zie pagina Doel onder het kopje De Vereniging) heeft de vereniging voortdurend met deze wet te maken.

De historie van een plaats wordt gemaakt door mensen, dus bevatten onze archieven duizenden namen, met geboortedata, overlijdensdata, data van huwelijk, van verhuizen, en noem maar op. Allemaal privacygevoelige gegevens. Verder hebben we heel veel foto's, ook weer met bijbehorende info over mensen en datums. Dit in aanmerking nemend zouden we niets meer kunnen publiceren. Gelukkig zijn er een paar uitwegen uit deze impasse.
Om te beginnen is het zo dat, koudweg gezegd, de doden geen privacy meer hebben. Iets minder cru is de uitzondering die de wetgever heeft gemaakt voor enkele situaties. Zo mag bijvoorbeeld de pers nog steeds verhalen en foto's publiceren van het openbare leven.

Voor historische verenigingen is de uitzondering gelegen in de vrijstelling voor het doen van historisch wetenschappelijk onderzoek.
In het kader van deze vrijstelling blijft de Historische Vereniging Nijeveen opereren als vanouds. Natuurlijk met inachtneming van een 'gepast' gedrag (dat is ook wat de wetgever met deze wet hoopt te bereiken) en uw speciale wensen. Als u als lezer van een van onze publicaties vindt dat een foto of tekst ongepast of ongewenst is, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken en zullen we maatregelen nemen.

Los daarvan zijn we verplicht om een Privacyverklaring op te stellen en te publiceren.

Deze kunt u lezen in deze bijlage: AVG_privacyverklaring_2019.pdf
Powered by webXpress