Doel

Historische Vereniging Nijeveen, opgericht op 3 oktober 1995


Het doel van de vereniging luid volgens artikel 2.1.a van de statuten …. Het behartigen van de historische belangen in de (nu voormalige) gemeente Nijeveen en het bevorderen van de kennis dienaangaande’.


Artikel 2 beschrijft vervolgens hoe getracht zal worden dat doel bereiken, onder andere door:

a.      Het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen die zich met een bepaald onderwerp van de geschiedenis en cultuur-historie van Nijeveen en omgeving bezig te houden;

b.     Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen;

c.      Het uitgeven of bevorderen van publicaties met betrekking tot het sub a bedoelde


In de praktijk komt dat neer op het verzamelen van informatie en het vastleggen daarvan in digitale vorm en het verspreiden van die informatie, eveneens voornamelijk via digitale weg. Daarvoor is deze website beschikbaar en voor beeldmateriaal de beeldbank. Daarnaast wordt elk kwartaal een blad uitgegeven met verhalen en beschrijvingen: Diekpraot


Onder het kopje Organisatie wordt dit verder uitgewerkt.

Powered by webXpress