Egberdinahoeve

EGBERDINA MULDER EN …….

Egberdina Mulder is 18 maart 1884 in Nijeveen op Dorpsstraat 95 geboren. Egberdina was de 3de van de 5 dochters van Roelof Mulder en Hilligje Santing, zij had 1 broer. Over haar grootvader Egbert Mulder kunt u meer lezen op bladzijde 116 van het boek "Nijeveen, dorp uit moeras ontstaan”. Op 23 december 1909 trad Egberdina in het huwelijk met Remmelt Nieboer. Remmelt is 29 oktober 1876 geboren te Veendam, waar zijn ouders een groot veenkoloniaal akkerbouwbedrijf hadden. Maar Remmelt werd geen boer, in de trouwakte staat hij vermeld als hoofdonderwijzer. Egberdina volgde haar man naar Amerongen in de Betuwe. Het echtpaar dat kinderloos bleef, beschikte al vrij snel over een auto, iets wat in die jaren voor weinigen haalbaar was. Als ze op familiebezoek waren mocht nichtje Riekie ten Berge op de achterbank mee rondrijden door Nijeveen en omgeving. Dat bleef in die tijd niet onopgemerkt en was een ware belevenis. In 1921 is vader Roelof Mulder 69 jaar en al 15 jaar weduwnaar. Hij besluit dan zijn goederen aan zijn kinderen te verdelen c.q. te schenken. Egberdina werd eigenaar van de boerderij nu bekend onder Nijeveense Bovenboer 29. De boerderij is en blijft verpacht aan Roelof Westerveen. Door hooibroei gaat in 1923 een belangrijk deel van de oude boerderij verloren en in 1933 is er weer door hooibroei brand ontstaan. Het archief van Bouw- en Woningtoezicht vermeldt zowel voor 1923 als 1933 verbouw woning en achterhuis. Na die laatste verbouwing staat er geen karakteristieke Nijeveense boerderij meer met een zadeldak of met riet gedekt. Nee, het is in de Bovenboer dan een opvallende veenkoloniale boerderij van een type zoals er in Oost Groningen en de Drentsche Monden honderden gebouwd zijn en bedekt met rode dakpannen. Ze werd voorzien van een ruim en sierlijk woongedeelte met op de voorgevel de naam, "Egberdinahoeve”. In Amerongen fuseerden in 1932 twee scholen en daar een goede samenwerking tussen de beide directeuren niet aannemelijk was, vertrok Remmelt Nieboer. Op 57-jarige leeftijd was hij, zoals dat in de huidige tijd heet, toe aan een nieuwe uitdaging, hij werd veehouder. Per 1 mei 1933 vertrokken de toenmalige pachters Jan Winters met zijn vrouw Maria Schipper en hun 3-jarig zoontje Cornelis naar Sonnega, gemeente Weststellingwerf en betrokken Egberdina en Remmelt de ,,Egberdinahoeve” in de Nijeveense Bovenboer. Ze namen personeel in dienst, een arbeider, de heer Jonker, een knecht, Klaas Morsink en als dienstmeisje Jantje Vriend. Hun zwager Tieme ten Berge getrouwd met Geesje Mulder wonende op Dorpsstraat 95, heeft de koeien voor hen gekocht. De paarden kocht Remmelt zelf, het moesten vooral mooie paarden zijn, want ergens was Remmelt toch wel een herenboer”. De omgeving noemde hem ook meestal "meister Nieboer”. Hoewel de arbeid in hoofdzaak door zijn medewerkers verricht werd, probeerde Remmelt op een professionele wijze leiding te geven aan de werkzaamheden op het bedrijf. Als hoofd van een school had Nieboer in het verleden ook wel landbouwcursussen gegeven, teneinde boerenzonen bij te scholen. Maar zelf in de praktijk liet hij zich graag adviseren door zwager Tieme ten Berge. Ze namen geregeld foto’s van de werkzaamheden, zoals van het laden van het eerste voer hooi en het binnenrijden ervan door de,’baanderdeur’, maar ook van andere gebeurtenissen. Naast het boerenbedrijf was het echtpaar Nieboer ook actief binnen de Nijeveense gemeenschap, zo werd Remmelt in 1939 lid van de gemeenteraad. Egberdina was de stuwende kracht achter de oprichting van de afdeling Nijeveen van de Bond van Plattelandsvrouwen. Zolang haar gezondheid het heeft toegelaten is zij presidente van deze afdeling geweest, daarna is haar het erepresidentschap aangeboden. Ook Euphonia kon op haar ondersteuning rekenen. Aan haar initiatief is het te danken dat Euphonia in het bezit is gekomen van het vaandel. Na 9 jaren van het boerenleven "genoten” te hebben hield de familie Nieboer het in 1942 voor gezien De Egberdinahoeve werd verpacht aan Egbert Wiltinge en zelf gingen ze aan de Nieuweweg op nr. 16 wonen. Van 7 september 1945 tot 6 september 1949 was Remmelt Nieboer wethouder van de gemeente Nijeveen. Hij bestudeerde de raadsstukken grondig en verdedigde met grote vasthoudendheid zijn standpunten. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1949 kwam zijn partij met 2 kandidaat-wethouders namelijk Jan Zantinge en Remmelt Nieboer. Zantinge werd verkozen en Nieboer ging door als raadslid tot 1953. De inmiddels 77-jarige stelde zich toen niet weer verkiesbaar en trok zich geleidelijk terug uit het openbare leven om wat meer van zijn rust te genieten. In hun laatste levensjaren hebben Egberdina en Remmelt het zo geregeld dat hun neef Roelof Bouwman, de zoon van zus Eef Mulder, in 1956 boer werd op de Egberdinahoeve. De pachter Egbert Wiltinge kwam in dat jaar op de boerderij NBB nr. 39. Het is nu ruim 75 jaar geleden dat Egberdina en haar man in de Nijeveense Bovenboer kwamen en de boerderij herbouwden. In 1957 is Egberdina gestorven, in 1958 Remmelt. Maar de tijd stond niet stil. Sommige oude rietgedekte boerderijen zijn gesloopt, anderen zijn volledig verbouwd en ingericht tot woonboerderij. En bij de boerderijen die hun functie behouden hebben staat veelal een grote moderne veestal, die mede het beeld bepaalt. Door deze ontwikkeling is de Egberdinahoeve een minder opvallende boerderij dan 50 jaar geleden. Jan Bouwman is er nu de boer en op het bedrijfsgedeelte zijn de rode dakpannen vervangen door golfplaten. Maar op de voorgevel prijkt nog steeds de naam "Egberdinahoeve” als een blijvende herinnering aan Egberdina Mulder en "Meister Nieboer”.

Met dank aan Mevr.R van Gunst ten Berge.

Kadebe. (Eerder verschenen in Diekpraot nummer 2 van 2009 en in Ook dit was Nijeveen)

Powered by webXpress