L. van der Linde Albertszoonweg

L. van der Linde Albertszoonweg


In Nijeveen zijn wegen genoemd naar personen die in Nijeveen gewoond, geleefd en gewerkt hebben. Er zijn wegen genoemd naar deze mensen, omdat ze voor ons dorp van betekenis geweest zijn als dominee, burgemeester, wethouder of anderszins.


Er ligt een weg tussen Kolderveen en de Matenweg langs de voormalige Toyotagarage. Een landelijke weg zonder woningen of andere gebouwen. Deze weg draagt de naam L.v.d. Linde-Albertszoonweg.

Wie was deze L.v.d. Linde Albertszoon?


L.v.d. Linde Albsz. geboren op 7 februari 1901 en overleden op 4 augustus 1990 was boer in Kolderveen en verdient met recht de kwalificatie “vergaderboer”. Als “ vergaderboer” zat hij naast zijn dagelijkse werk als boer jarenlang in het bestuur van het waterschap “Nijeveen-Kolderveen”,  het bestuur van de zuivelfabriek in Kolderveen en de ruilverkavelingscommissie van Nijeveen van 1959 tot 1966.

In de “Streek” werd hij Grote Lamert genoemd. Deze bijvoeging “grote” zou met recht hebben kunnen duiden op de betekenis die hij voor de Nijeveense gemeenschap had. Maar dergelijke bijvoegingen bij een naam hadden alleen de bedoeling  de mensen uit elkaar te houden. Hij was een man van weinig woorden, maar meer van daden, ook voor het algemeen belang en dan jaren lang.

Als bestuurslid van de zuivelfabriek van Kolderveen was het hem een doorn in het oog dat er in Nijeveen twee zuivelfabrieken waren. Hij heeft mee mogen maken dat deze twee fabrieken een fusie aangingen in 1962.

 Als bestuurslid van het waterschap was hij één van degenen die samen met de C.B.T.B.,  het D.L.G. en gedeputeerde Dekker de aanzet gegeven heeft tot de ruilverkaveling, waarmee in 1959 een begin gemaakt werd. Hij was  al 58 jaar toen hij bij de start van de ruilverkavelingscommissie in 1959 het voorzitterschap op zich nam. En hij is dat alle jaren van het bestaan van deze commissie gebleven tot 1966.

Op 26 januari 1962 trad hij af als voorzitter van het waterschap Nijeveen-Kolderveen. Hij was toen 16 jaar bestuurslid geweest, waarvan de laatste 12 jaar als voorzitter. Hem werd toen veel lof toegezwaaid met als hoogtepunt, onder applaus, de bekendmaking van het feit dat de weg van Kolderveen tot de Matenweg voortaan zijn naam zou dragen.

Op 29 april 1974 mocht hem door burgemeester Niemeijer de eremedaille in goud in de Orde van Oranje Nassau opgespeld worden.

 

Bronvermelding: Archief Meppeler Courant

A.v.d. Linde Matenweg 9 Nijeveen

(Zie ook Diekpraot juni 2002)

j.s.

 

Powered by webXpress