Organisatie

BESTUUR

Voorzitter                Margriet Kooiker-Westenbrink      voorzitter@historischeverenigingnijeveen.nl                0(31)522-492149
Secretaris                 Wolly Brand-Soeten                     secretariaat@historischeverenigingnijeveen.nl             0(31)522-491909
Penningmeester       Harry Kicken                                
penningmeester@historischeverenigingnijeveen.nl        06-36172708
2e voorzitter            vacant                                        
2e secretaris             Klaas Drost                                         0(31)522-491213
2e penningmeester   Christiaan Bouwknegt                        0(31)522-263297
Alg. adjunct             Hilly Knol-Rodermond                       0(31)522-852266


WERKGROEPEN

Binnen onze vereniging is een groot aantal personen actief in diverse werkgroepen.  Deze werkgroepen zijn:  


- Werkgroep onderhoud grafzerken. Deze groep onderhoudt de grafstenen op de vier begraafplaatsen in Nijeveen en Kolderveen. Dit houdt in dat de grafstenen periodiek worden schoongemaakt en de teksten opnieuw geschilderd. De werkzaamheden worden doorgaans gedurende de zomer en de herfst verricht. De groep bestaat uit de volgende personen: Jaap Kooiker, Hendrik Withaar, Gerard Huisman, Klaas Jan Bakker en Egbert Knorren .
Voor specialistisch werk aan graf- en gevelstenen kan de hulp worden ingeroepen van Roel Oosterveen.
 


- Werkgroep inventarisatie  boerderijen Kolderveen. Deze groep is oorspronkelijk begonnen met het in kaart brengen van de historie van de boerderijen op Kolderveen.
- Werkgroep inventarisatie boerderijen Dorpsstraat Nijeveen. Deze groep heeft de historie van de boerderijen aan de Dorpsstraat te Nijeveen in kaart gebracht.
Op enig moment zijn de gegevens van de boerderijgroepen samengevoegd met de gegevens, die Kees Thomas had verzameld over de streken aan de hand van de schaderapporten na de overstroming in 1825.
 Beide werkgroepen hebben hun kennis en kundigheid samengevoegd onder de naam 'werkgroep bewoning'.
Ze komen wekelijks bij elkaar om zo tot een totale beschrijving van alle bouwwerken in de buitengebieden te komen.

De totale werkgroep bestaat uit , Jan Venema, Jan van Gijssel en Willy Manden.  

Door de werkgroep worden alle gegevens digitaal vastgelegd, zodat het beter toegankelijk wordt. Het betreft dan niet alleen foto's, maar ook gegevens over bewoning en eigendom. Hierdoor zijn ze in staat om regelmatig artikelen aan te leveren voor plaatsing in Diekpraot. Ook worden op verenigingsbijeenkomsten presentaties gehouden met een bepaald thema, dat verband houdt met 'hun' streek.

Er is inmiddels een redelijk compleet beeld van de geschiedenis van alle percelen vanaf ongeveer 1800 tot heden ontstaan. Als u echter nog beschikt over informatie over of beeldmateriaal van een Nijeveense woning, dan willen we dat graag toevoegen aan dat wat al beschikbaar is. Belangstellenden die meer willen weten van de historie van het huis waar ze nu wonen, of vroeger gewoond hebben, kunnen zich hiervoor tot de vereniging wenden. 


- Werkgroep archiveren. Deze groep bestaat uit Jan Venema, Jan Schokker, Willy Manden, Lieuwe Dijkstra, Piet de Graaf, Harm Tibben, Albert Gansekoele,  Lourens Schipper en Betsy Wink. Ze houdt zich bezig met het zoveel mogelijk digitaal archiveren van foto's, teksten en filmmateriaal. Door alle materiaal digitaal op te slaan, wordt de enorme hoeveelheid informatie beter toegankelijk en daardoor bruikbaar voor diverse vormen van publicatie. In de persoon van Harm Tibben beschikken we over kennis en kundigheid op het gebied van beeldverwerking. Hij verzorgt het overzetten van dia's en filmmateriaal op cd en Dvd.
 

- Werkgroep Diekpraot. Deze groep wordt gepresenteerd op hun eigen pagina Diekpraot


- Werkgroep krantenknipsels. Deze 'groep' bestaat uit Klaas Veenstra. Zijn werkzaamheden bestaan uit het beschrijven van de inhoud van bestaande plakboeken en het opbouwen van nieuwe knipselalbums. Deze boeken vormen een bron van informatie voor de andere Werkgroepen, maar op de Kiekiesdag hebben we gezien dat de boeken op zich al een attractie zijn waar menigeen zich maar met moeite van kan losmaken. 


 - Restauratie van boeken. Ook dit is geen groep, maar slechts één persoon, namelijk Betsy van der Linde. De vereniging krijgt soms oude notulenboeken en dergelijke. Dat zijn doorgaans behoorlijk oude boeken, soms meer dan 100 jaar, en ze verkeren dan vaak in slechte staat. Om te voorkomen dat de boeken door het gebruik door de Werkgroepen, nog verder achteruit gaan, kan het dan nodig zijn om ze eerst op te knappen.


- Werkgroep beeldbank. De Beeldbank bestaat sinds 2013. Voor de Beeldbank wordt een programma gebruikt, dat is gemaakt door Gerard van Nes,  een vrijwilliger van het Zijper Museum te Schagerbrug. Het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS) is een, voor musea en historische verenigingen, gratis softwareprogramma voor het volledig beheren en via een digitale beeldbank op internet ontsluiten van onder meer museale objecten, fotocollecties en boeken/publicaties. Tien jaar na de ontwikkeling ervan, telt de gebruikersgroep nu (voorjaar 2023) over 140 leden, met in totaal meer dan 250 verschillende 'banken'. Wij gebruiken het softwarepakket ZCBS op dit moment voor onze fotocollectie, een reeks oude voorwerpen en voor oude nummers van Diekpraot.
Het beheer van de toepassingen voor de HVN is in handen van Egbert Kreulen en Lourens Schipper.
- De fotocollectie (beeldbank) telt al bijna zesduizend beschreven foto's. Op de beeldbank zijn ook tientallen films te zien, die speciaal over een onderwerp zijn gemaakt, of slechts ten dele zijn gebruikt voor de Nijeveense Film.
- De voorwerpencollectie telt ongeveer 150 beschreven voorwerpen uit de collectie van Jan Vink.
- De databank met oude nummers van Diekpraot is nog in opbouw en daarom nog niet 'online'. Oude nummers tot en met 2014 zijn op deze website te vinden on het kopje Diekpraot.
Het invoeren van foto's en bijbehorende teksten wordt gedaan door Wilma van den Dolder, Jan Venema, Frans Venema, Jan van Gijssel,  Piet de Graaf, Egbert Kreulen en Lourens Schipper. Deze groep komt op de woensdagavond bij elkaar.
Een aantal geïnteresseerde bezoekers voorziet ons regelmatig van aanvullingen en correcties bij de geplaatste foto's, Wilt u dat ook? Het is vrij eenvoudig om door middel van het antwoordformulier een bericht over een bepaalde foto aan ons door te sturen. Wij zullen er blij mee zijn.  

-Filmgroep
D
eze werkgroep werd in 2015 in het leven geroepen naar aanleiding van het 20-jarig bestaan en de daaraan gekoppelde "Kiekiesdag".

De werkgroep bestaat momenteel uit de volgende leden: Frans Venema, Harm Tibben, Harry Manden (camera en montage), Harry Kicken (financiën), Wilma van den Dolder (interviewster) en Jack Corbeek ( camera).


-Werkgroep schrijverscollectief. Het Canon boek is uitgegeven zodat de groep momenteel niet meer actief is.


De website tot slot, wordt onderhouden door Lourens Schipper en Piet de Graaf.

Een zeer gewaardeerde eenling is Kees Thomas. Hij levert niet alleen regelmatig informatie aan, maar vervaardigt later ook weer lijsten waarin alle gepubliceerde artikelen uit de Diekpraot snel zijn op te zoeken.


Powered by webXpress