Organisatie

BESTUUR

Voorzitter                Arend Tissingh             voorzitter@historischeverenigingnijeveen.nl                0(31)522-491510

Secretaris                 Minie Drogt-Jonkers   secretariaat@historischeverenigingnijeveen.nl             0(31)522-491983
Penningmeester       Harry Kicken              
penningmeester@historischeverenigingnijeveen.nl       0(31)522-491725

2e voorzitter            Margriet Kooiker-Westenbrink           0(31)522-492149          
2e secretaris             Klaas Drost                                         0(31)522-491213
2e penningmeester   Harry van Dijk                                   0(31)522-492248
algemeen adjunct     Cocky Borsje                                     0(31)522-490169


WERKGROEPEN

Binnen onze vereniging is een groot aantal personen actief in diverse werkgroepen.  Deze werkgroepen zijn:  


- Werkgroep onderhoud grafzerken. Deze groep onderhoudt de grafstenen op de vier begraafplaatsen in Nijeveen en Kolderveen. Dit houdt in dat de grafstenen periodiek worden schoongemaakt en de teksten opnieuw geschilderd. De werkzaamheden worden doorgaans gedurende de zomer en de herfst verricht. De groep bestaat uit de volgende personen: Jaap Kooiker, Hendrik Withaar, Gerard Huisman, Klaas Jan Bakker en Margreet Jobing . Voor specialistisch werk aan graf- en gevelstenen kan de hulp worden ingeroepen van Roel Oosterveen. 


- Werkgroep inventarisatie  boerderijen Kolderveen. Deze groep is oorspronkelijk begonnen met het in kaart brengen van de historie van de boerderijen op Kolderveen.
- Werkgroep inventarisatie boerderijen Dorpsstraat Nijeveen. Deze groep heeft de historie van de boerderijen aan de Dorpsstraat te Nijeveen in kaart gebracht.
Op enig moment zijn de gegevens van de boerderijgroepen samengevoegd met de gegevens, die Kees Thomas had verzameld over de streken aan de hand van de schaderapporten na de overstroming in 1825.
Enige tijd geleden hebben beide werkgroepen hun kennis en kundigheid samengevoegd onder de naam 'werkgroep bewoning'.
Ze hebben zich inmiddels door de Nijeveense Bovenboer, de Kolderveense Bovenboer en de Gorthoek teruggewerkt naar het centrum. Men komt twee keer per week bij elkaar om zo tot een totale beschrijving van alle bouwwerken in de buitengebieden te komen.

De totale werkgroep bestaat uit:
 Jan van Gijssel, Jan Venema, Tinus Keizer,
Arend Tissingh en Willy Manden. Na jaren van heel veel bijdragen aan deze werkgroep is Geert Bouwknegt gestopt.

Door de werkgroep worden alle gegevens digitaal vastgelegd, zodat het beter toegankelijk wordt. Het betreft dan niet alleen foto's, maar ook gegevens over bewoning en eigendom. Hierdoor zijn ze in staat om regelmatig artikelen aan te leveren voor plaatsing in Diekpraot. Ook worden op verenigingsbijeenkomsten presentaties gehouden met een bepaald thema, dat verband houdt met 'hun' streek.

Er is inmiddels een redelijk compleet beeld van de geschiedenis van alle percelen vanaf ongeveer 1800 tot heden ontstaan. Als u echter nog beschikt over informatie over of beeldmateriaal van een Nijeveense woning, dan willen we dat graag toevoegen aan dat wat al beschikbaar is. Belangstellenden die meer willen weten van de historie van het huis waar ze nu wonen, of vroeger gewoond hebben, kunnen zich hiervoor tot de vereniging wenden. 


- Werkgroep archiveren. Deze groep bestaat uit Arend Tissingh, Jan Venema, Jan Schokker, Willy Manden, Harm Tibben, Albert Gansekoele en Lourens Schipper. Ze houdt zich bezig met het zoveel mogelijk digitaal archiveren van foto's, teksten en filmmateriaal. Door alle materiaal digitaal op te slaan, wordt de enorme hoeveelheid informatie beter toegankelijk en daardoor bruikbaar voor diverse vormen van publicatie. In de persoon van Harm Tibben beschikken we over kennis en kundigheid op het gebied van beeldverwerking. Hij verzorgt het overzetten van dia's en filmmateriaal op Cd en Dvd.
 

- Werkgroep Diekpraot. Deze groep wordt gepresenteerd op hun eigen pagina Diekpraot


- Werkgroep krantenknipsels. Deze 'groep' bestaat uit Klaas Veenstra. Zijn werkzaamheden bestaan uit het beschrijven van de inhoud van bestaande plakboeken en het opbouwen van nieuwe knipselalbums. Deze boeken vormen een bron van informatie voor de andere Werkgroepen, maar op de Kiekiesdag hebben we gezien dat de boeken op zich al een attractie zijn waar menigeen zich maar met moeite van kan losmaken. 


 - Restauratie van boeken. Ook dit is geen groep, maar slechts één persoon, namelijk Betsy van der Linde. De vereniging krijgt soms  oude notulenboeken en dergelijke. Dat zijn doorgaans behoorlijk oude boeken, soms meer dan 100 jaar, en ze verkeren dan vaak in slechte staat. Om te voorkomen dat de boeken door het gebruik door de Werkgroepen, nog verder achteruit gaan, kan het dan nodig zijn om ze eerst op te knappen.


- Werkgroep beeldbank. De Beeldbank bestaat sinds 2013. Voor de Beeldbank wordt een programma gebruikt, dat is gemaakt door Gerard van Nes,  een vrijwilliger van het Zijper Museum te Schagerbrug. Het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS) is een, voor musea en historische verenigingen, gratis softwareprogramma voor het volledig beheren en via een digitale beeldbank op internet ontsluiten van onder meer museale objecten, fotocollecties en boeken/publicaties. Tien jaar na de ontwikkeling ervan, telt de gebruikersgroep nu (voorjaar 2020) over 100 leden, met in totaal meer dan 250 verschillende 'banken'. Wij gebruiken het softwarepakket ZCBS op dit moment voor onze fotocollectie, een reeks oude voorwerpen en voor oude nummers van Diekpraot.
Het beheer van de toepassingen voor de HVN is in handen van Egbert Kreulen en Lourens Schipper.
- De fotocollectie (beeldbank) telt al bijna zesduizend beschreven foto's. Op de beeldbank zijn ook tientallen films te zien, die speciaal over een onderwerp zijn gemaakt, of slechts ten dele zijn gebruikt voor de Nijeveense Film.
- De voorwerpencollectie telt ongeveer 150 beschreven voorwerpen uit de collectie van Jan Vink.
- De databank met oude nummers van Diekpraot is nog in opbouw en daarom nog niet 'online'.
Het invoeren van foto's en bijbehorende teksten wordt gedaan door Jan Venema, Frans Venema, Piet de Graaf, Egbert Kreulen, Arend Tissingh en Lourens Schipper. Deze groep komt gemiddeld 1 keer per maand bij elkaar, maar de leden kunnen via ons netwerk ook vanuit hun eigen huis werken.
Een aantal geïnteresseerde bezoekers voorziet ons regelmatig van aanvullingen en correcties bij de geplaatste foto's, Wilt u dat ook? Het is vrij eenvoudig om door middel van het antwoordformulier een bericht over een bepaalde foto aan ons door te sturen. Wij zullen er blij mee zijn.  

-Filmgroep
D
eze werkgroep werd in 2015 in het leven geroepen naar aanleiding van het 20-jarig bestaan en de daaraan gekoppelde "Kiekiesdag".

De werkgroep bestaat momenteel uit de volgende leden: Frans Venema, Harm Tibben, Harry Manden (camera en montage), Harry Kicken (financiën), Wilma van den Dolder (interviewster), Jack Corbeek en Arend Tissingh (contactpersoon).


-Werkgroep schrijverscollectief
D
eze werkgroep werd in 2019 in het leven geroepen om eindelijk dan eens dat veelbesproken boek te gaan maken, dat maar niet wilde komen.

De groep bestaat uit de schrijvers Fenneke Knol, Piet de Graaf, Jan Meer en Jan Sol. Jan Venema en Arend Tissingh zoeken passende foto's uit ons eigen archief bij de verhalen. Arend Tissingh coördineert tenslotte alle activiteiten en de planning. Voor de opmaak van het boek is Lourens Schipper er bij betrokken. De verhalen zijn inmiddels geschreven. Alles wordt nu nog eens gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd.


De website tot slot, wordt onderhouden door Lourens Schipper, Piet de Graaf en Arend Tissingh.

Een zeer gewaardeerde eenling is Kees Thomas. Hij levert niet alleen regelmatig informatie aan, maar vervaardigt later ook weer lijsten waarin alle gepubliceerde artikelen uit de Diekpraot snel zijn op te zoeken.


Powered by webXpress