Organisatie

BESTUUR

Voorzitter                Lourens Schipper        voorzitter@historischeverenigingnijeveen.nl             0(31)522-491657
Secretaris                 Minie Drogt-Jonkers   secretariaat@historischeverenigingnijeveen.nl         0(31)522-491983
Penningmeester       Harry Kicken              
penningmeester@historischeverenigingnijeveen.nl   0(31)522-491725

2e voorzitter            Arend Tissingh                           0(31)522-491510
2e secretaris             vacant                         
2e penningmeester   Harry van Dijk                           0(31)522-492248
algemeen adjunct     Cocky Borsje                             0(31)522-490169


WERKGROEPEN

Binnen onze vereniging is een groot aantal personen actief in diverse werkgroepen.  Deze werkgroepen zijn:  


- Werkgroep onderhoud grafzerken. Deze groep onderhoudt de grafstenen op de vier begraafplaatsen in Nijeveen en Kolderveen. Dit houdt in dat de grafstenen periodiek worden schoongemaakt en de teksten opnieuw geschilderd. De werkzaamheden worden doorgaans gedurende de zomer en de herfst verricht.De groep bestaat uit de volgende personen: Jaap Kooiker, Hendrik Withaar, Jan de Roo, Gerard Huisman, Klaas Jan Bakker en Bertus van der Linde. Voor specialistisch werk aan graf- en gevelstenen kan de hulp worden ingeroepen van Roel Oosterveen. 


- Werkgroep inventarisatie  boerderijen Kolderveen. Deze groep is oorspronkelijk begonnen met het in kaart brengen van de historie van de boerderijen op Kolderveen.
- Werkgroep inventarisatie boerderijen Dorpsstraat Nijeveen. Deze groep heeft de historie van de boerderijen aan de Dorpsstraat te Nijeveen in kaart gebracht.
Enige tijd geleden hebben beide werkgroepen hun kennis en kundigheid samengevoegd onder de naam 'werkgroep bewoning'.
Ze hebben zich inmiddels door de Nijeveense Bovenboer, de Kolderveense Bovenboer en de Gorthoek teruggewerkt naar het centrum. Men komt twee keer per week bij elkaar om zo tot een totale beschrijving van alle bouwwerken in de buitengebieden te komen.

De totale werkgroep bestaat uit:
Geert Bouwknegt, Jan van Gijssel, Jan Venema, Tinus Keizer,
Arend Tissingh en Willy Manden.

Door de werkgroep worden alle gegevens digitaal vastgelegd, zodat het beter toegankelijk wordt. Het betreft dan niet alleen foto's maar ook gegevens over bewoning en eigendom. Hierdoor zijn ze in staat om regelmatig artikelen aan te leveren voor plaatsing in Diekpraot. Ook worden op verenigingsbijeenkomsten presentaties gehouden met een bepaald thema, dat verband houdt met 'hun' streek.

Er is inmiddels een redelijk compleet beeld van de geschiedenis van alle percelen vanaf ongeveer 1800 tot heden ontstaan. Als u echter nog beschikt over informatie over of beeldmateriaal van een Nijeveense woning, dan willen we dat graag toevoegen aan dat wat al beschikbaar is. Belangstellenden die meer willen weten van de historie van het huis waar ze nu wonen, of vroeger gewoond hebben, kunnen zich hiervoor tot de vereniging wenden. 


- Werkgroep archiveren. Deze groep bestaat uit Arend Tissingh, Jan Venema, Jan Schokker, Willy Manden, Harm Tibben en Lourens Schipper. Ze houdt zich bezig met het zoveel mogelijk digitaal archiveren van foto's, teksten en filmmateriaal. Door alle materiaal digitaal op te slaan, wordt de enorme hoeveelheid informatie beter toegankelijk en daardoor bruikbaar voor diverse vormen van publicatie. In de persoon van Harm Tibben beschikken we over kennis en kundigheid op het gebied van beeldverwerking. Hij verzorgt het overzetten van dia's en filmmateriaal op Cd en Dvd.
 

- Werkgroep Diekpraot. Deze groep wordt gepresenteerd op hun eigen pagina Diekpraot


- Werkgroep krantenknipsels. Deze 'groep' bestaat uit Klaas Veenstra. Zijn werkzaamheden bestaan uit het beschrijven van de inhoud van bestaande plakboeken en het opbouwen van nieuwe knipselalbums. Deze boeken vormen een bron van informatie voor de Werkgroep Uitzoeken, maar op de Kiekiesdag hebben we gezien dat de boeken op zich al een attractie zijn waar menigeen zich maar met moeite van kan losmaken. 


 - Restauratie van boeken. Ook dit is geen groep, maar slechts één persoon, namelijk Betsy van der Linde. De vereniging krijgt soms  oude notulenboeken en dergelijke. Dat zijn doorgaans behoorlijk oude boeken, soms meer dan 100 jaar, en ze verkeren dan vaak in slechte staat. Om te voorkomen dat de boeken door het gebruik door de Werkgroep Uitzoeken, nog verder achteruit gaan, kan het dan nodig zijn om ze eerst op te knappen.

- Werkgroep beeldbank. maakt deel uit van de website en is nog in opbouw. Het invoeren van foto's en bijbehorende teksten wordt gedaan door Jan Venema, Berta Westenbrink, Willy Manden, Arend Tissingh en Lourens Schipper. Een aantal geïnteresseerden voorziet ons regelmatig van aanvullingen en correcties bij de geplaatste foto's, Wilt u dat ook? Het is vrij eenvoudig om door middel van het antwoordformulier een bericht over een bepaalde foto aan ons door te sturen. Wij zullen er blij mee zijn.  

-Werkgroep Dorpsfilm
D
eze werkgroep werd in 2015 in het leven geroepen naar aanleiding van het 20-jarig bestaan en de daaraan gekoppelde "Kiekiesdag".

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Frans Venema, Harm Tibben, Harry Manden (camera en montage), Harry Kicken (financiën), Wilma van den Dolder (interviewster), Menno Jurjens (drone), Jan Meer, Henk van der Woude, Hans de Vries en Arend Tissingh (contactpersoon).

De website tot slot, wordt onderhouden door Lourens Schipper en Piet de Graaf.

Een zeer gewaardeerde eenling is Kees Thomas. Hij levert niet alleen regelmatig informatie aan, maar vervaardigt later ook weer lijsten waarin alle gepubliceerde artikelen uit de Diekpraot snel zijn op te zoeken.


Powered by webXpress