Verenigingsblad

 

De Historische Vereniging geeft een kwartaalblad uit dat indertijd de naam "Diekpraot" heeft gekregen. Met ingang van de eerste uitgave in 2006 heeft ons blad een nieuw voorblad hetgeen hierboven is afgebeeld. 

Lid worden

Heeft u interesse in de geschiedenis van Nijeveen? Wordt lid van onze vereniging! Elk kwartaal ontvangt u dan het verenigingsblad met daarin veel geschiedenis van ons mooie dorp. Het lidmaatschap kost u slechts €12,50 per jaar via automatische incasso (en op andere wijze  € 14,00). Leden die buiten Nijeveen woonachtig zijn, krijgen "Diekpraot" over de post toegezonden zonder extra verzendkosten.

Hoe

Na overmaking van het bedrag (onder vermelding: nieuw lid) op bankrekeningnummer NL41 RABO 0341 8904 64 wordt u nadere informatie toegezonden.

 

ONTSTAAN VAN DE NAAM "DIEKPRAOT"

Voor diegenen die het niet meer weten, willen we nog eens terug te kijken naar het ontstaan van ons verenigingsblad.

Nummer 1 is van de "pers" gekomen in maart 1996. Hierna de volledige tekst zoals die is opgenomen in de eerste Diekpraot.

Zo, daar is dan het eerste kwartaalblad met de naam "Diekpraot". Ongetwijfeld zal men denken: Hoe komt men aan deze naam?
Na veel wikken en wegen over diverse soorten namen met bekende en onbekende achtergronden, kwam deze naam als de meest originele naar voren. Waarom, zal men zich afvragen.
De naam "diek" (dijk) heeft sinds eeuwen een belangrijke functie gehad en heeft die nog, denk aan de zeedijken, de rivierdijken enzovoorts. Voor de bescherming van de Lage Landen, ook in onze omgeving, zijn de dijken van groot belang. Toch hebben we er in eerste instantie niet aan gedacht de naam van ons blad af te leiden van genoemde dijken. In onze eigen historie heeft de "diek" in verschillende opzichten een belangrijke rol gespeeld.

Wanneer men zich nog eens verdiept in het boekje "Dorp uit het moeras ontstaan", blijkt het in alle duidelijkheid dat de "diek" van grote betekenis is geweest in het ontstaan van de streken die wij nu kennen als Kolderveen, Kolderveense Bovenboer, Nijeveen en Nijeveense Bovenboer.
Waar gingen de toenmalige bewoners van deze streken wonen? Op de hoogst gelegen zandruggen, waardoor de "diek" al een veilige plek ten opzichte van het water was.

Waar mensen gezamenlijk wonen, is er ook sprake van met elkaar praten of "praoten". Dat was toen al zo en dat is nu nog precies zo. De belevenissen, het wel en wee, dat alles werd uitgewisseld op de "diek". De tijd is niet stil blijven staan, ook niet in de verdere ontwikkeling van onze streken. Ouderen onder ons kunnen zich nog wel herinneren dat de "diekjongens" 's avonds na het werk in groepen de "diek" opgingen en uit volle borst de straatliederen van toen zongen. Kwam er eens een jonge vent uit een ander dorp naar een jonge dame op vrijersvoeten, dan moest de vreemde indringer wel goed uitkijken, wilde hij goede maatjes blijven met de streken van de "diek".
Onderlinge ruzie van de "diekjongens" van de streken leverde wel eens een bloedneus of een blauw oog op.
Niet vergeten mag men dat een krant niet, of in beperkte mate werd gelezen, dus op de "diek" werden veel wederwaardigheden bepraat en nieuwtjes uitgewisseld.
De foto, genomen bij het vroegere stationnetje van de spoorwegen te Nijeveen, geeft een duidelijk beeld, dat dit een middelpunt was van allerlei gebeuren op de "diek".
Een ander treffend voorbeeld, wat ook nog wel tot de verbeelding spreekt was dit: het gebeurde 's zomers snachts wel, dat na een snikhete, broeierige dag, een hevige onweersbui losbarstte, met knetterende slagen en felle bliksemflitsen, hevige rukwinden die soms de zwaarste eikenbomen velden en regen die met bakken naar beneden kwam. Men was diep onder de indruk van het natuurgeweld. Iedereen moest dan uit bed, de kleren aan en dan maar afwachten wat er gebeurde. Was zo langzamerhand de bui afgezakt, dan kwam de buurt naar de "diek" om nog wat na te praoten over het zwaore weer, en ook over het hooi dat nog op het land was en nu weer flink nat was geworden.
Ongetwijfeld zullen er nog wel meer dingen te vermelden zijn, maar al met al kwam zo de gedachte naar voren, dat de "Diekpraot", gezien deze achtergrond van historische feiten, een waardevolle bijdrage heeft geleverd  in de ontwikkeling van de streken die onze gemeente kent.
We hopen van harte dat "Diekpraot" een lang leven beschoren mag zijn, met de bedoeling dat er ook "praot" in mag komen.
We hebben er het volste vertrouwen in dat onze leden ook vast wel eens wat stof hebben om te "praoten" en dat graag geplaatst zien in ons eigen kwartaalblaadje "DIEKPRAOT'.

Geschreven door toenmalig voorzitter
D. de Boer

 

(Via deze link is het hele nummer te lezen.)

Powered by webXpress