Verslagen

VERSLAGEN
Door de vereniging worden natuurlijk van alle bijeenkomsten verslagen gemaakt. Als er tijdens vergaderingen besluiten worden genomen of mededelingen worden gedaan, dan worden deze in verslagen vastgelegd.

Om u in de gelegenheid te stellen deze verslagen nog eens na te lezen, zijn ze via onze site toegankelijk.

Hieronder kunt u kiezen welk van de eerdere verslagen u nog eens wilt nalezen.

 2017
Algemene_Ledenvergadering

  

 
Powered by webXpress