Tekstarchief

De vereniging stelt zich onder meer ten doel om  informatie over de historie van (de voormalige gemeente) Nijeveen te verzamelen, te ordenen en openbaar te maken. Het gaat hierbij om informatie in woord en beeld.

Beeld in de vorm van foto's en films.

In ons archief hebben we bijna tweeduizend foto's verzameld. De originelen zijn opgeslagen in fotoalbums en  de foto's zijn voorzien van alle bekende namen en verdere informatie. Deze fotoalbums zijn vrijelijk in te zien voor belangstellenden, tijdens de openingsuren van ons kantoor. De albums zijn ingedeeld volgens een systeem, dat ons werd aangereikt door onze laatste burgemeester, Henk van der Woude.

De foto's met bijbehorende informatie zijn ook digitaal opgeslagen. Daardoor is de beschikbare informatie snel te doorzoeken. De redacteuren van Diekpraot maken hiervan gebruik om informatie te verzamelen voor het schrijven van artikelen voor het verenigingsblad.

Sinds eind 2012 zijn veel van deze foto's ook via internet te bekijken. Nog niet alles, want er wordt stapsgewijs naar de bijbehorende informatie gekeken en pas als dit is goedgekeurd wordt een foto vrijgegeven voor het internet. Klik hier om naar de Beeldbank te gaan.

Hiernaast ziet u een lijst van artikelen die al verschenen zijn in de Diekpraot. Het betreft hier een aantal artikelen over een bepaald onderwerp, die in delen zijn gepubliceerd in verschillende nummers van Diekpraot. Hier zijn ze voor uw gemak bij elkaar gevoegd.

Onder de keuze Diekpraot in het hoofdmenu vindt u de oudste nummers van Diekpraot in z'n geheel.

Woord in de vorm van boeken.

De vereniging beschikt over een behoorlijk boekenarchief. Dit zijn bijvoorbeeld boeken die in de loop der jaren over Nijeveen en Kolderveen geschreven zijn. Het kan zijn dat sommige ervan ook bij u thuis op de boekenplank staan.(Index)

Het zijn daarnaast notulenboeken van diverse organisaties en verenigingen en boeken met een ambtelijke oorsprong. En niet onbelangrijk: knipselalbums.

Het zijn vooral deze boeken, die voor onze Diekpraot redactie van belang zijn als bron van informatie voor hun artikelen.

Wilt u graag één van de bovengenoemde boeken inzien, dan kan dat ook weer tijdens de openingstijden van ons kantoor.
Powered by webXpress