Diekpraot


Elke drie maanden verschijnt het verenigingsblad Diekpraot, dat bij alle leden wordt bezorgd. De inhoud van het blad wordt verzorgd door de leden van de redactie. Dat zijn met ingang van 2024 Cocky Borsje, Lieuwe Dijkstra, Piet de Graaf en Fenneke Knol.
De opmaak wordt gedaan door Lourens Schipper.
Wilt u zelf een bijdrage aan een nummer leveren, dan kunt u uw tekst en illustraties per mail versturen aan
redactie@historischeverenigingnijeveen.nl


Roelof van Mulligen uit Emmeloord heeft grondig onderzoek gedaan naar de bewoning van Kolderveen (De Kolk, Kolderveen, Kolderveense Bovenboer en de Gorthoek). Zijn resultaten heeft hij in de vorm van een omvangrijk boekwerk, beschikbaar gesteld voor ons archief.  Als vervolg hierop heeft hij ook de Nijeveense Bovenboer en de Dorpsstraat beschreven in een tweede boekwerk, dat ook aan de HVN is overgedragen. We zijn Roelof van Mulligen zeer erkentelijk voor deze boekwerken, waaruit we regelmatig informatie overnemen om beeldbankfoto's te beschrijven. Voor het schrijven van artikelen in Diekpraot wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van de informatie van de hand van Roelof van Mulligen. Sindsdien ontvangen we van zijn hand nog wel eens een artikel over een specifiek onderwerp. Het zelfde geldt voor Kees Thomas uit Groningen, wiens voorouders, net als die van Roelof van Mulligen, op Kolderveen hebben gewoond. Ook hij schrijft soms interessante stukken, bijvoorbeeld over de molens van Kolderveen, of bijzondere bewoners van de Zomerdijk.

Diekpraot is expliciet een ledenblad. Voor niet-leden zijn er, tegen betaling, wel enige exemplaren beschikbaar. Om nu toch de vaak interessante verhalen algemeen beschikbaar te stellen, is door het verenigingsbestuur besloten dat de oudste uitgaven van Diekpraot beschikbaar mogen komen op de website.
De kwaliteit van die eerste jaargangen was echter nog niet groots. Door het scannen wordt het niet beter. Mocht u echter van een bepaald nummer graag een originele uitgave willen hebben, dan kunt u contact opnemen met de vereniging, eventueel via mail aan info@historischeverenigingnijeveen.nl
Er zijn tegen een kleine vergoeding nog oude nummers beschikbaar.
Daarnaast is het altijd mogelijk om een afdruk van een foto te laten maken op fotopapier, ook weer tegen een vergoeding.
In verband met de privacy is besloten om uit deze oude nummers de lijsten met nieuwe leden te verwijderen, waardoor u in een aantal nummers achterin 'witte vlekken' kunt aantreffen. We hopen op uw begrip hiervoor.

Volg de link naar
Powered by webXpress