Diekpraot

Er is besloten dat de oudste uitgaven van Diekpraot beschikbaar mogen komen op de website.
De kwaliteit van die eerste jaargangen was echter nog niet groots. Door het scannen wordt het niet beter. Mocht u echter van een bepaald nummer graag een originele uitgave willen hebben, dan kunt u contact opnemen met de vereniging, eventueel via mail aan info@historischeverenigingnijeveen.nl

Er zijn tegen een kleine vergoeding nog oude nummers beschikbaar.
Daarnaast is het altijd mogelijk om een afdruk van een foto te laten maken op fotopapier, ook weer tegen een vergoeding.
In verband met de privacy is besloten om uit deze oude nummers de lijsten met nieuwe leden te verwijderen, waardoor u in een aantal nummers achterin 'witte vlekken' kunt aantreffen. We hopen op uw begrip hiervoor.

Volg de link naar
 

Voor een overzicht van artikelen, die tot en met 2016 zijn verschenen in Diekpraot, kunt u het volgende bestand raadplegen:
Powered by webXpress