Diekpraot


Elke drie maanden verschijnt het verenigingsblad Diekpraot, dat bij alle leden wordt bezorgd. De inhoud van het blad wordt verzorgd door de leden van de redactie. Dat zijn met ingang van 2019 Cocky Borsje, Lieuwe Dijkstra, Piet de Graaf en Klaas Brand.
Wilt u zelf een bijdrage aan een nummer leveren, dan kunt u uw tekst en illustraties per mail versturen aan
redactie@historischeverenigingnijeveen.nl


Roelof van Mulligen uit Emmeloord heeft grondig onderzoek gedaan naar de bewoning van Kolderveen (De Kolk, Kolderveen, Kolderveense Bovenboer en de Gorthoek). Zijn resultaten heeft hij in de vorm van een omvangrijk boekwerk, beschikbaar gesteld voor ons archief. Sindsdien ontvangen we van zijn hand nog wel eens een artikel over een specifiek onderwerp. Het zelfde geld voor Kees Thomas uit Groningen, wiens voorouders, net als die van Roelof van Mulligen, op Kolderveen hebben gewoond. Ook hij schrijft soms interessante stukken, bijvoorbeeld over de molens van Kolderveen, of bijzondere bewoners van de Zomerdijk.
De opmaak wordt gedaan door Lourens Schipper. Jan Schokker, die jarenlang lid van de redactie was, verzorgt het ledenbestand ten behoeve van de bezorging en houdt ons op de hoogte van de mutaties in het ledenbestand.

Diekpraot is expliciet een ledenblad. Voor niet-leden zijn er, tegen betaling, wel enige exemplaren beschikbaar. Om nu toch de vaak interessante verhalen algemeen beschikbaar te stellen, is door het verenigingsbestuur besloten dat de oudste uitgaven van Diekpraot beschikbaar mogen komen op de website.
De kwaliteit van die eerste jaargangen was echter nog niet groots. Door het scannen wordt het niet beter. Mocht u echter van een bepaald nummer graag een originele uitgave willen hebben, dan kunt u contact opnemen met de vereniging, eventueel via mail aan info@historischeverenigingnijeveen.nl
Er zijn tegen een kleine vergoeding nog oude nummers beschikbaar.
Daarnaast is het altijd mogelijk om een afdruk van een foto te laten maken op fotopapier, ook weer tegen een vergoeding.
In verband met de privacy is besloten om uit deze oude nummers de lijsten met nieuwe leden te verwijderen, waardoor u in een aantal nummers achterin 'witte vlekken' kunt aantreffen. We hopen op uw begrip hiervoor.

Volg de link naar
Voor een overzicht van artikelen, die tot en met 2022 zijn verschenen in Diekpraot, kunt u het volgende bestand, met ruim 11.000 naamsvermeldingen, raadplegen:
Powered by webXpress